Fons del Ferrocarril Olot-Girona

Documentació generada per les diferents empreses que successivament es feren càrrec de la concessió de l'explotació de la línia fèrria entre Olot i Girona.

Anys extrems: 1883-1984
Tipus de document:
- Text
- Fotografia (450 unitats)
- Pel·lícula
- Plànol / mapa
- Cartell / document gràfic
- Document sonor
Volum: 16 metres lineals
Accés: públic / restringit en els casos prevsitos per la llei.


Accedir a la descripció ISAD(G)

Inventari (PDF)

Inventari (CSV)


© 2018 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.