Fons Cooperativa Papirus

Conjunt de documentació generat per la Cooperativa Papirus relativa principalment a la promoció i edició del diari El Punt. El fons està compost per documents constitutius, de govern i d'administració de la cooperativa.

Anys extrems: 1978 - 1994
Tipus de document:
- Text
Volum: 0,4 metres lineals
Accés: públic / restringit


Accedir a la descripció ISAD(G)


© 2018 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.