Fons Associació La Caridad

Conjunt de documentació generat per l'Associació La Caridad, associació benèfica constituïda el 1910 vinculada a l'Ajuntament de Girona amb la finalitat d'ajudar als pobres i desvalguts de la ciutat de Girona i evitar la mendicitat. Entre 1912 i 1917 l'Associació va adquirir les instal·lacions de la plaça dels Lledoners i el carrer Claveria, que posteriorment es van convertir en l'actual Centre d'Acolliment La Sopa.

Anys extrems: 1910-1946
Tipus de document:
- Text
Volum: 0,10 metres lineals
Accés: públic


Accedir a la descripció ISAD(G)


© 2018 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.