Fons Ajuntament de Santa Eugènia de Ter

Conjunt de documentació generat per l'Ajuntament de Santa Eugènia de Ter al llarg de la seva existència, fins la seva annexió al municipi de Girona l'any 1963, derivat de les activitats pròpies de la gestió dels afers locals: govern i administració interna, gestió del patrimoni, administració i regulació de l'ús del territori, gestió dels serveis públics, gestió de la fiscalitat i serveis militars.

Anys extrems: 1826-1963 (1976*)
Tipus de document:
- Text
- Plànol / mapa
- Cartell / document gràfic
Volum: 18,80 metres lineals
Accés: públic / restringit en els casos prevsitos per la llei.


Accedir a la descripció ISAD(G)

Inventari (CSV)

Catàleg (CSV)


© 2018 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.