Fons Ajuntament de Palau-Sacosta

Conjunt de documentació generat per l'Ajuntament de Palau-Sacosta al llarg de la seva existència, fins la seva annexió al municipi de Girona l'any 1963, derivat de les activitats pròpies de la gestió dels afers locals: govern i administració interna, gestió del patrimoni, administració i regulació de l'ús del territori i gestió de la fiscalitat.

Anys extrems: 1860-1963
Tipus de document:
- Text
- Plànol / mapa
Volum: 2,95 metres lineals
Accés: públic / restringit en els casos prevsitos per la llei.


Accedir a la descripció ISAD(G)

Inventari (CSV)

Catàleg (CSV)


© 2018 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.