Fons Ajuntament de Girona

Conjunt de documentació generat per l'Ajuntament de Girona al llarg de la seva existència, en el marc de les activitats que li són pròpies, és a dir, organització de la institució, gestió del patrimoni municipal, administració i regulació de l'ús del territori municipal, gestió dels serveis públics, gestió i recaptació de la fiscalitat municipal i assegurament de l'ordre públic.

Anys extrems: des de 1192
Tipus de document:
- Text
- Fotografia
- Pel·lícula
- Plànol / mapa
- Cartell / document gràfic
- Document sonor
Volum: 3.000 metres lineals
Accés: públic / restringit en els casos prevsitos per la llei.


Accedir a la descripció ISAD(G)


Censos de població (CSV)

Lletres reials (CSV)

Llibres de cadastre (CSV)

Llibres de naixements i defuncions (CSV)

Llibres de privilegis (CSV)

Manuals d'acords i actes del ple (CSV)

Padrons d'habitants (CSV)

Padrons de veïns (CSV)

Pergamins (CSV)

Talles, fogatges, estimes (CSV)


© 2018 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.