Col·lecció Josep Bronsoms Nadal

Col·lecció de fotografies en format postal aplegades per Joser Bronsoms i Nadal.
Comprèn també un conjunt de postals atribuïdes a Valentí Fargnoli.

Anys extrems: 1877-1990
Tipus de document:
- Fotografia
Tipus de document: Volum: 1.887 fotografies
Tipus de document: Accés: públic


Accedir a la descripció ISAD(G)

Catàleg (CSV)


© 2018 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.