Col·lecció Xavier Bosch (goigs de la Tipografia Carreras)

Col·lecció de goigs procedents de la Tipografia Carreras aplegats per Xavier Bosch.

Anys extrems: 1950 -1976
Tipus de document:
- Cartell / document gràfic
Volum: 93 documents
Accés: públic



© 2018 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.