Persones afusellades a Girona

Fitxer: Afusellats_Gi-2019.csv

Estructura del fitxer

CODI AMGI:

Número d’identificació de la persona. Camp numèric.

COGNOM1:

Primer cognom de la persona tal com consta al registre d’inhumacions del cementiri.

COGNOM2:

Segon cognom de la persona tal com consta al registre d’inhumacions del cementiri.

NOM:

Nom de la persona tal com consta al registre d’inhumacions del cementiri.

COGNOMS NOM AMGI:

Nom complet de la persona afusellada.

COGNOMS NOM SUMARÍSSIM:

Nom complet de la persona que consta a l’expedient sumaríssim (Arxiu Nacional de Catalunya).

COGNOMS NOM C. PENITENCIARI:

Nom complet de la persona que consta a l’expedient del Centre Penitenciari (Arxiu Històric de Girona).

 

 

SEXE:

Sexe de la persona.

EDAT:

Edat de la persona en el moment de la mort que consta al registre d’inhumacions del cementiri.

OFICI:

Ofici de la persona.

POBLACIÓ NAIXEMENT:

Referència geogràfica que tant pot ser un indret o un municipi.

PROVÍNCIA NAIXEMENT:

Província a la qual correspon l’indret o municipi de naixement.

POBLACIÓ RESIDÈNCIA:

Municipi que consta com a darrer domicili de la persona.

PROVÍNCIA RESIDÈNCIA:

Província a la qual correspon el municipi de residència.

COMUNITAT AUTÒNOMA RESIDÈNCIA:

Comunitat autònoma del municipi de residència.

PAÍS RESIDÈNCIA:

País del municipi de residència.

DATA EXECUCIÓ:

Data de defunció que consta al registre d’inhumacions del cementiri.

CODI SUMARÍSSIM:

Codi de l’expedient sumaríssim (Arxiu Nacional de Catalunya).

CAUSA SUMARÍSSIM:

Número de la causa judicial (Arxiu Nacional de Catalunya).

ANY INICI SUMARÍSSIM:

Any d’inici de la causa judicial (Arxiu Nacional de Catalunya).

UI/EXP. PENITENCIARI:

Unitat d’instal·lació i número d’expedient de la documentació del centre penitenciari (Arxiu Històric de Girona).

 

Nota: Els camps dels sumaríssims i del centre penitenciari s’han inclòs per a facilitar la identificació de l’expedient de l’Arxiu Nacional de Catalunya i l’Arxiu Històric de Girona amb la persona afusellada. En alguns casos això no ha estat possible, 2 en el cas dels sumaríssims i 136 amb els expedients del centre penitenciari. El nom complet s’ha inclòs per a contrastar canvis de grafia o possibles errors de registre.

Si us plau, ajudeu-nos a corregir-ho i millorar-ho.