PREFORMA entra a la fase final del projecte

DIVENDRES 10 DE MARç DE 2017

L'Ajuntament de Girona participa en una reunió a Pàdua per l’avaluació final dels programaris desenvolupats

PREservation FORMAts for Culture Information/e-Archives és un projecte cofinançat per la Comissió Europea per a promoure l’ús de formats en la preservació a llarg termini de continguts digitals, i que aquests responguin a estàndards de qualitat. Per aquest motiu, l'objectiu ha estat desenvolupar programaris de codi lliure que facilitin la verificació dels formats de fitxers segons l’estàndard de referència i, alhora, promoure que esdevingui una eina bàsica per a qualsevol organització pública europea.

Consensuades les necessitats comunes entre els socis del projecte, es va convocar un concurs públic per a desenvolupar els programaris i, a hores d’ara, ja es poden descarregar i provar des de la web del projecte i altres punts habilitats.

A la reunió de Pàdua (8-10 de març) es porten a terme les darreres proves pilot i en l’any de projecte que resta es realitzaran activitats de formació entre organitzacions i persones usuàries arreu d'Europa.

El projecte està liderat pels Arxius Nacionals de Suècia i compta amb la participació de 14 socis europeus. El Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions (SGDAP) de l’Ajuntament de Girona ha participat en la definició dels requeriments tècnics comuns, en el procés de selecció de les empreses que han desenvolupat el programari i, actualment, en l’avaluació dels programaris i la seva difusió.

© 2018 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.