Els documents hebreus de l'Arxiu Municipal de Girona

DIMARTS 22 DE NOVEMBRE DE 2016

L'Arxiu Municipal de Girona presenta un nou recurs web que permet consultar els documents hebreus conservats a l'arxiu, així com bibliografia, recursos en línia, imatges i altres documents relacionats.

Durant set-cents anys, des del segle IX fins al XV, desenes de famílies jueves van viure a Girona, van participar activament en la vida política, social i econòmica de la ciutat i la van convertir en un referent cultural. La comunitat jueva de Girona ens deixà alguns testimonis arqueològics i documentals de la seva presència a la ciutat. El Call jueu n'és una mostra i també ho són els nombrosos documents en llatí i català que reflecteixen els negocis i les transaccions de tota mena efectuades per la comunitat i que es conserven en els protocols notarials, els registres municipals i els pergamins dels arxius de la ciutat.

No obstant, els documents en escriptura hebrea són una raresa en els arxius del nostre país i provenen directament de la comunitat jueva abans de la seva expulsió, decretada l'any 1492. L'Arxiu Municipal de Girona (AMGi) custodia més d'un centenar de fragments de documents en paper, i en menor mesura en pergamí, escrits amb caràcters hebreus.

Les tasques de preservació dels fons documentals de l'AMGi van permetre recuperar, l'any 1987, 141 fragments de documents escrits en escriptura hebrea que havien quedat dins les cobertes de diversos llibres d'àpoques del Consell de la ciutat dels segles XIV i XV. Es tracta de fragments o documents no administratius que eren aprofitats pels enquadernadors (ofici que solien exercir els jueus) com a matèria barata per a reomplir i donar consistència a les cobertes dels llibres.

Principalment són fragments de comentaris religiosos, tractats mèdics o farmacèutics i llibres de comptes. Alguns fragments provenen d'un mateix document. Aquest és el cas de 67 fragments, dels quals s'ha identificat els deu documents de procedència, dissortadament incomplets.

Aquest recurs pretén fer accessibles els documents hebreus de l'Arxiu Municipal mitjançant la seva consulta en línia i, també, donar referències del llegat documental jueu en altres centres de la ciutat i oferir bibliografia i recursos específics per al seu estudi.

Els documents hebreus de l'AMGi

© 2018 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.