L’Ajuntament de Girona adquireix la col·lecció de daguerreotips d’Ángel Fuentes

DIMECRES 16 DE GENER DE 2019

El CRDI es converteix en l’arxiu amb més daguerreotips del nostre país.

L'Ajuntament de Girona, a través del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI), ha adquirit una col·lecció de fotografia excepcional des de molts punts de vista. És excepcional per la importància de les peces que la integren, ja que el conjunt permet construir un relat sobre el primers anys de la història de la fotografia, tant des del punt de vista tecnològic com cultural. Ho és també per la varietat dels objectes, ja que a més dels encapsulaments característics de l'època, trobem imatges en diversos artefactes de joiera, i ho és, sens dubte, per la singularitat del personatge que va crear la col·lecció, Ángel Fuentes, un conservador de fotografia d'origen navarrès que va expandir la seva ciència als dos costats de l'Atlàntic i que es va erigir com una figura mundial de primer ordre en el món de la daguerreotípia.

La possibilitat d'adquirir precisament la seva col·lecció, dos anys després de la seva mort, és una circumstància que l'Ajuntament de Girona ha valorat pel fet, entre altres coses, que Ángel Fuentes va tenir una relació estreta amb la ciutat, a través de la seva col·laboració amb el CRDI. Una mostra d'aquest fet és el memorial web dedicat a la seva persona https://www.girona.cat/sgdap/cat/memorial_fuentes.php i l'homenatge biennal que es fa coincidir amb les Jornades Imatge i Recerca i que és un espai dedicat a la conservació de la fotografia.

Els daguerreotips, els ambrotips i els ferrotips són fotografies en positiu directes de càmera, és a dir, no provenen d'una matriu en negatiu. Són, doncs, exemplar únics, fet que els dóna un valor com a objectes. D'aquests procediments, el daguerreotip és el més noble i més prestigiós, ja que va ser el procediment pioner en la història de la fotografia, creat per Louis-Jacques Mandé Daguerre (1787 - 1851) i presentat a Paris el 1839.

La col·lecció està formada per 131 imatges: 73 daguerreotips, tres estoigs amb dues imatges daguerreotípiques, 8 ambrotips, 1 estoig amb 3 ambrotips i 1 daguerreotip, 1 ambrotip estereoscòpic, 1 autocrom i 1 visor, 16 ferrotips i 1 marc amb 4 daguerreotips i 8 ambrotips, i 10 joies contenidores de daguerreotip.

La importància de la col•lecció es fa palesa si observem les dades sobre daguerreotípia que es coneixen, publicades principalment en el marc del projecte europeu Daguerreobase. En aquest estudi es van poder identificar 1.200 daguerreotips arreu de l'Estat Espanyol, comptant col·leccions públiques i privades. Segons les dades recollides per l'UPV, socis del projecte, les col·leccions més importants de Catalunya serien la del Museu Marés, amb 90 objectes (inclou daguerreotips, però també ambrotips i ferrotips), l'Arxiu Fotogràfic de l'Ajuntament de Barcelona, amb 39 daguerreotips i el mNACTEC amb 34 daguerreotips (publicats als portal de Fotografia de Catalunya).

Així doncs, tenint en compte aquestes xifres, podem afirmar que la col·lecció de daguerreotips del CRDI, formada per un total de 117 peces, 94 daguerreotips de la col·lecció Ángel Fuentes i 23 daguerreotips de la col·lecció Joan Basseda, és numèricament la més importants del nostre país.

.

© 2019 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.