Coincidint amb l’Open Data Day, l’Arxiu Municipal de Girona i el CRDI actualitzen catàlegs i inventaris disponibles en dades obertes

DIMECRES 7 DE MARç DE 2018

Enguany s’han incorporat 5 nous inventaris i 2 catàlegs, i s’han actualitzat les dades de 2 inventaris i 3 catàlegs.

L'Arxiu Municipal de Girona i el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) s'adhereixen per tercer any a l’Open Data Day amb l’obertura de les dades disponibles sobre el patrimoni documental que preserven. Concretament, s’afegeixen en dades obertes els catàlegs dels fons Casa Caramany / Hotel Centre i Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG), i els inventaris dels fons família Burgués, família Casadevall Rosés, Impremta Masó, Junta Governativa de Girona i Tripijoc. Pel que fa als fons fotogràfics, s’han actualitzat els catàlegs del fons Salvador Crescenti (9.410 fotografies) i la col·lecció Josep Bronsoms (1.938 fotografies). També s’ha actualitzat el catàleg del fons Narcís Sans Prats en format de vídeo (2.075 vídeos).

En total es poden descarregar sense cap mena de restriccions les dades de 75 fons documentals i 92 instruments de descripció (27 inventaris i 65 catàlegs), a més de 5 fitxers amb dades del Llibre del Sindicat Remença de 1448 i 4 amb dades sobre els expedients de depuració, els sumaríssims i els afusellaments durant la repressió franquista.

L'objectiu d’oferir les dades obertes de catàlegs i inventaris és la seva potencial reutilització en qualsevol àmbit, ja sigui la recerca, la difusió o, fins i tot, la seva explotació econòmica. Per exemple, en l'àmbit de la recerca, ja sigui professional, acadèmica o personal, qualsevol persona podrà crear o millorar les seves pròpies bases de dades, creuar-les amb les d'altres arxius o centres o les que tinguin elaborades, georeferenciar-les, etc., amb un estalvi de temps molt considerable.

L’Open Data Day se celebra des de 2012, enguany el 3 de març, i pretén recopilar accions ciutadanes d'arreu del món orientades a desenvolupar aplicacions, alliberar dades, crear visualitzacions i publicar anàlisis utilitzant dades públiques obertes. És una iniciativa promoguda per Open Knowledge, una xarxa mundial sense finalitat de lucre que promou l'obertura de dades, el seu ús, la tecnologia i la formació per afavorir que les persones les reutilitzin per crear i compartir coneixement.

El conjunt de dades obertes de l’Arxiu i del CRDI es poden descarregar a:
http://www.girona.cat/sgdap/cat/dades_obertes.php

© 2018 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.