Ajuntament de Girona - web
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions

Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions

NOTÍCIES

 

"Girona deu sobre deu"

30/08/2013

JOAQUIM NADAL I FARRERAS.
El dia 29 de juliol es van presentar dos llibres a l'Ajuntament de Girona. Primer, un de caràcter general: Girona. Construir la ciutat (I). De Kerunta a la crisi baixmedieval, que és el volum vuitè de les "Conferències a l'Arxiu Municipal". I, en segon lloc, Història Urbana del Mercadal de Girona. Dels orígens a la fi de l'edat mitjana, que és el volum deu de la sèrie "Història Urbana de Girona. Reconstrucció cartogràfica". En el primer, amb una introducció de Josep M. Nolla, s'hi inclouen conferències sobre els fons documentals per al tema d'Anna Gironella, de Lluís Palahí sobre els orígens, de Josep Maria Nolla sobre la ciutat tardoantiga i altmedieval, de Jordi Sagrera sobre els segles XI a XIV, de Sandrine Victor sobre els segles XIV i XV, i d'Eduard Canal sobre el barri del Mercadal.
El segon, de caràcter més monogràfic, és la culminació d'una obra immensa feta en equip per Josep Canal, Eduard Canal, Josep M. Nolla i Jordi Sagrera. La coincidència de noms entre un llibre i altre ens ensenya ja la íntima connexió entre tots dos i ens porta a una afirmació més concloent encara: sense els deu volums d'Història Urbana no hauria estat possible el volum de conferències. O, simplement, l'estat de la qüestió que s'hagués pogut fer hauria estat mancat de la vibració innovadora, del coneixement aprofundit que hi aporten els estudis cartogràfics d'aquest volum i dels anteriors.
Comencem, doncs, per la monografia sobre el Mercadal, un barri integrat des de finals del segle XIV, per l'arc que formava a la riba esquerra de l'Onyar la nova muralla que havia fet construir el rei Pere el Cerimoniós. Una protecció comuna per a tres nuclis ben diferenciats: el Mercadal pròpiament dit, Fontanilles (ara Pompeu Fabra i plaça Hospital, grosso modo) amb la Font d'aigua que encara ara existeix sota les voltes, i Cuguçacs a la zona marcada entre l'Hospital de Santa Caterina i la plaça del mercat. Tres en un, partits a l'alçada de l'actual carrer Nou i des de mitjan segle XIII (1232) pel nou convent dels franciscans. Una zona d'horts i molins, un barri agrícola i industrial, amb una església parroquial en consolidació (Santa Susanna) i un sistema de ponts i passeres per connectar la ciutat, a banda i banda de l'Onyar. I entre els horts i els recs i canals principals i secundaris, un procés de creixement urbà i d'urbanització que va agafar gran embranzida a finals del segle XIII.
La restitució cartogràfica i gràfica de les referències documentals i les aportacions espectaculars de les diverses campanyes arqueològiques i, molt especialment, les que va propiciar la construcció de l'aparcament de la plaça Hospital i Pompeu Fabra, fa entrar pels ulls un món viu de cases d'artesans i menestrals, de tallers i botigues, al costat dels grans equipaments que hem esmentat i que havien marcat i emmarcat, amb petjada profunda, els esquemes urbans de la ciutat medieval amb permanències i alteracions notables a la ciutat contemporània. La lliçó d'història urbana i social, i la invitació a anar traient les pells de ceba successives, les capes de la història, per anar a trobar els orígens del poblament més remot i dels canvis d'usos i de propietat més significatius.

 TORNAR A DALT 

"Dues mostres i un film en el marc ‘Girona, ciutat d'arxius'" [+]
01/10/2014
"Humor retrobat" [+]
24/09/2014
"'La Mancomunitat a les terres de Girona' inicia el viatge a Santa Coloma" [+]
22/09/2014
"El Barri Vell de Girona reviu el setge napoleònic del 1809" [+]
22/09/2014
"Més de 10.000 visitants a la mostra sobre Dalí amb fotos d'EFE" [+]
18/09/2014
Convoquen una beca en homenatge al conservador de patrimoni Ángel Fuentes [+]
17/09/2014
"La Casa de Cultura projecta un cicle de cinema i arxivística" [+]
17/09/2014
"L'AGT lliura 25 anys de memòria teatral a Girona" [+]
12/09/2014
"Històries de Girona" [+]
12/09/2014
"Català-Roca i Elvira, protagonistes a la Biennal Xavier Miserachs" [+]
12/09/2014
"Més de sis mil visualitzadors, a ‘Mirades d'ahir'" [+]
04/09/2014
"Mostra a Olot de documents de la guerra de Successió" [+]
03/09/2014
"El fons d'Esteva i Cruañas, a l'arxiu municipal guixolenc" [+]
01/09/2014
"La fotografia de Miquel Ruiz, a l'Off de Perpinyà" [+]
28/08/2014
"Olot viu l'onzena Biennal de Fotografia" [+]
08/08/2014

 

Pàgina actualitzada el 02/10/14

Copyright © 2014  Ajuntament de Girona  |  Mapa del web  |  Contacte  |  Avís legal  |  sgdap@ajgirona.cat