Ajuntament de Girona - web
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions

Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions

JORNADES IMATGE I RECERCA : INSCRIPCIONS

 
INSCRIPCIÓ AL TALLER DEL DIA 21 DE NOVEMBRE
Dades personals
NOM
COGNOMS
PROFESSIÓ
LLOC DE TREBALL
ADREÇA
POBLACIÓ
CODI
TELÈFON
MÒBIL
CORREU ELECTRÒNIC
Dades del lloc de treball* *(en el cas que la factura s’hagi d’emetre a nom del centre de treball)
ADREÇA
POBLACIÓ
CODI

Dades referides al pagament

 

La inscripció al taller és independent de la de les Jornades.

Atès el nombre limitat de places, la inscripció al taller requereix confirmació telefònica prèvia per part de la Secretaria de les Jornades.

La seva durada és d’un sol dia.

Totes les inscripcions al taller inclouen 1 dinar i 1 coffee break

Termini del pagament: 26 d’octubre de 2012

Compte corrent: SWIFT: BBVAESMMXXX
IBAN: ES65 0182 5595 4601 0150 3765

Quotes  
Inscripció general: 180 €
Socis de l'AAC, de l'AMC, del Sindicat de la Imatge UPIFC, del CIA/ICA i d’associacions d’arxivers europees: 155 €
NIF de la persona o organisme pagador
MEMBRE DE*
* La pertinença a una de les associacions col·laboradores (Associació d’Arxivers de Catalunya, Associació de Museòlegs de Catalunya, Unió de Professionals de la Imatge i la Fotografia, Sindicat de la Imatge UPIFC, CIA/ICA i associacions d’arxivers europees) s’ha d’acreditar amb la presentació d’una còpia per fax o correu electrònic del corresponent carnet de soci.
 

CONTACTE

  La comunicació de les dades personals que consten en aquest document suposa l'autorització perquè s'incorporin a un fitxer automatitzat de l'Ajuntament de Girona per a la resolució d'aquesta tramitació. Així mateix, són objecte de protecció d'acord amb les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Per aquest motiu, podreu exercir-ne el dret d'accés, modificació i cancel·lació adreçant-vos personalment a l'Ajuntament de Girona o mitjançant l'adreça de correu dadespersonals@ajgirona.cat.
 

 

Pàgina actualitzada el 25/09/12, a les 16:06:24

Copyright © 2014  Ajuntament de Girona  |  Mapa del web  |  Contacte  |  Avís legal  |  crdi@ajgirona.cat