Ajuntament de Girona - web
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions

Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions

GRAVATS DE L'ARXIU MUNICIPAL DE GIRONA


L'Arxiu Municipal de Girona compta amb un total de 109 obres, datades entre el segle XVII i principi del segle XX, representatives de diferents tècniques: aiguaforts, xilografies, litografies, cromolitografies, estampes tipogràfiques, etc. En les obres antigues, l'aiguafort és la més habitual. però a principi del segle XIX apareixen la litografia i la xilografia, dues tècniques molt utilitzades, sobretot aquesta darrera, la qual tingué molta difusió durant la segona meitat del segle XIX.

La majoria dels gravats que formen part de la col·lecció de l'Ajuntament s'integraven originalment en llibres, però en molts casos aquests no s'han conservat. El motiu és el costum, habitual en èpoques passades, de separar la làmina del volum amb la intenció d'emmarcar-la o vendre-la separadament.

Quant als gravadors, en la majoria de casos se'n pot conèixer la identitat, ja que els gravats contenen gairebé sempre els noms dels qui els han realitzat i sovint es troben les atribucions del gravador i també del dibuixant i de l'impressor.

Bona part d'aquesta col·lecció va ser publicada en el llibre Girona. Primeres mirades, editat per l'Ajuntament de Girona el 2003 i del qual se n'elaborà un recurs audiovisual consultable en aquest mateix web ( Girona. Primeres mirades ) on a més de l'exhibició dels gravats es mostren el textos que valoren el conjunt.

 
Deixeu el camp en blanc per veure'ls tots.

 

Pàgina actualitzada el 25/09/12, a les 16:34:00

Copyright © 2014  Ajuntament de Girona  |  Mapa del web  |  Contacte  |  Avís legal  |  sgdap@ajgirona.cat