Jordi S. Carrera

 • Televisió de Girona. Notícies, 2006


  Entrevista a càrrec de: Bàrbara Julbe
  Realització: Francesc Ahumada
  Producció: Televisió de Girona
  Durada: 6 min 47 s
  ..............................


  Jordi S. Carrera (Girona, 1955)

  Hereu de tradició artístico-familiar, s'inicia professionalment en la práctica de la fotografía l'any 1980, Interessat per la técnica i alhora pels moviments i les tendéncies estétlques dominants en el panoranna artístic del comen^ament deis vuitanta, combina l'encárrec professional amb la recerca I creado de materlals propis. Fruit d'aquest treball continuat son les seves coMaboraclons amb artistes plástics de Girona i Barcelona, així com l'allau de publicacions i exposicions realitzades arreu de Catalunya.© 2018 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.