Obrir aquest missatge en un navegador web
Ajuntament de Girona
Arxiu al dia - Servei de Gestió Documental, Arxius i Publiacions
 
dimecres 28 de febrer de 2024
 

Efemèrides de Girona

Més informació
 

Amb Nom de Dona

1919Carta de Maria Madrid al doctor Josep Pascual i Prats, des de Puerto de Mazorrón (Múrcia). Li demana, com a director de l'Hospital de Girona, que s'interessi pel seu marit, malalt a l'hospital, i que li'n doni notícies, atès que fa uns vint-i-quatre dies que no en sap res. Adjunta un segell a la carta perquè li enviï la resposta
Més informació
 

Tractament de dades personals

Responsable del tractament: Ajuntament de Girona. Encarregada del tractament: Acrecenta Solucions, SL. Finalitat: gestionar la vostra subscripció al butlletí d'informació. Drets: podeu exercir-los a través d'aquest enllaç. Més informació: www.girona.cat/dadespersonals.

Ajuntament de Girona - SGDAP
Placeta de l'Institut Vell, 1, 17004 GIRONA   |   www.girona.cat/sgdap
Donar-me de baixa   |   Subscriure-m'hi