Ajuntament de Girona - web
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions

Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions

CONFERÈNCIES A L'ARXIU MUNICIPAL DE GIRONA

Conferències

2014 Girona. Construir la ciutat (II): de l'edat moderna fins als nostres dies

2013 Girona. Construir la ciutat (I): de Kerunta a la crisi baixmedieval

2012 El govern de la ciutat (II): de la Guerra del Francès a la fi del franquisme

2011 El govern de la ciutat (I): de la Gerunda romana (segle I aC) a la Girona borbònica (segle XVIII)

2010 Ensenyar i aprendre. Mestres i estudiants a la Girona del segle XX

2009 Girona 1939-1953. Exilis, repressions i complicitats

2008 Girona i la Guerra del Francès (1808-1814)

2007 Església, societat i poder a Girona. Segles XVI-XX

2006 Segona República i Guerra Civil a Girona (1931-1939)

Objectiu

Un dels objectius del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions és promoure i difondre el coneixement històric sobre la ciutat de Girona, especialment aquell derivat de les recerques realitzades a partir del patrimoni documental del municipi. Amb aquesta finalitat, des de l'any 2006 s'organitza anualment un cicle de Conferències a l'Arxiu Municipal.

Participació

Les conferències es plantegen de manera rigorosa i, també, divulgativa. Per això, es demana al conjunt d'investigadors que hi participen una anàlisi centrada en la nostra ciutat, realitzada a partir de les darreres investigacions sobre la documentació custodiada en els seus diferents arxius i, al mateix temps, que siguin presentacions amenes i, alhora, planeres.

Assistència

El públic destinatari de les conferències és el conjunt de la ciutadania en general, atès que l'objectiu principal és la divulgació. Consegüentment, les conferències són de lliure accés i en finalitzar estan obertes a les intervencions del públic assistent.

Publicació

La publicació de les conferències pretén oferir un coneixement dels temes tractats des d'òptiques diferents i sobre matèries diverses. El seu format i extensió s'adrecen a tota mena de públic i, especialment, a la població estudiantil de la ciutat, per a la qual aquestes monografies poden ser un punt de referència. Per aquest motiu, a part de la publicació en paper, els textos de les conferències es poden descarregar de forma lliure i gratuïta.

 

Pàgina actualitzada el 07/04/14, a les 14:52:57

Copyright © 2014  Ajuntament de Girona  |  Mapa del web  |  Contacte  |  Avís legal  |  crdi@ajgirona.cat