Ajuntament de Girona - web
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions

Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions

AVÍS LEGAL


 

La consulta de la documentació es pot efectuar segons els següents criteris:

 • Tots els drets reservats.

 • L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació dels termes i condicions continguts en aquesta seu web. El SGDAP no es responsabilitza dels errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui contenir aquest lloc web, ni de l'exactitud o actualitat de la informació tot i que s'esforçarà a evitar-los, subsanar-los i actualitzar-los. Així com tampoc pot garantir que el web i el servidor estiguin nets de virus ni es fa responsable dels danys causats per l’accés al lloc web o la impossibilitat d'accedir-hi.

 • S'exclouen les responsabilitats per qualsevol dany o perjudici en el programari o el maquinari de l'usuari que es pugués derivar de l’accés al lloc o de l'ús, transmissió, difusió o emmagatzemament de la informació o aplicacions que conté.

 • La informació administrativa facilitada a través d'aquestes pàgines no substitueix la publicitat i textos legals que s'hagin de publicar formalment en el BOE, DOGC, BOP i altres diaris oficials l'edició impresa dels quals és l'únic instrument legal vàlid.

 • Els hiperenllaços continguts a la web del SGDAP poden dirigir a pàgines web de tercers sobre les quals l'SGDAP no exerceix cap control, per la qual cosa no assumeix cap responsabilitat per els continguts, informacions o serveis que aquests enllaços puguin oferir.

 • Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent els textos, imatges, vídeos, sons, bases de dades i qualsevol altre material que contingui són propietat de l'Ajuntament de Girona.

 • El SGDAP es reserva el dret a canviar, modificar, ampliar continguts, informacions, aplicatius, etc. d'aquesta seu web en qualsevol, moment i sense previ avís.

 • Per a més informació consulteu la nostra política sobre protecció de dades.

Política de protecció de dades:

 • D'acord amb allò que disposa la LOPD (Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal) les dades que ens faciliteu seran incorporades a un fitxer automatitzat propietat de l'Ajuntament de Girona.

 • En qualsevol moment podreu exercir el dret d'accés, modificació, cancel·lació i oposició a les esmentades dades adreçant-vos a l'Ajuntament de Girona personalment, o a mitjançant la següent adreça de correu electrònic: dadespersonals@ajgirona.cat.

 • L'Ajuntament de Girona es compromet a mantenir aquestes dades sota la màxima protecció, i adoptarà les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir-ne la seva seguretat i evitar l'alteració, pèrdua i qualsevol accés no autoritzat.

 

Pàgina actualitzada el 25/09/12, a les 14:58:18

Copyright © 2014  Ajuntament de Girona  |  Mapa del web  |  Contacte  |  Avís legal  |  sgdap@ajgirona.cat