Ajuntament de Girona - web
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions

Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions

ARXIU MUNICIPAL (AMGi) : PRESENTACIÓ

 

L'Arxiu Municipal el configuren dues grans seccions, en funció de l’antiguitat de la documentació:

L'Arxiu Administratiu, que desenvolupa també el sistema de gestió documental de l’Ajuntament, acull i gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i que, atesa la seva vigència, són d’utilitat directa tant per a l’Administració municipal com per garantir els drets de la ciutadania.

L'Arxiu Històric, que acull i gestiona els documents (a partir fonamentalment del segle XIV) que, prèvia avaluació i selecció, han estat conservats per tal de deixar constància i testimoni de l’actuació municipal. Custodia també els fons i les col·leccions documentals de particulars, entitats i organismes vinculats a la ciutat de Girona.

El Pla estratègic defineix les principals línies d'actuació del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions (SGDAP) en les seves diferents seccions i programes.

Pla estratègic del SGDAP 2012-2015
(Aprovat per acord de la Junta de Govern Local de 10/02/2012)

 

Pla estratègic del SGDAP 2008-2011
(Aprovat per acord de la Junta de Govern Local de 21/02/2008. Balanç aprovat el 10/02/2012)

Pla estratègic del SGDAP 2004-2007
(Aprovat per acord de la Junta de Govern Local de 08/04/2004. Balanç aprovat el 21/02/2008)

Memòria del 2013

Memòria del 2012

Memòria del 2012 en 2 minuts

Documents de gestió del servei


 
Sol·licitud d'autorització per a la consulta de documentació d'accés restringit

 

Pàgina actualitzada el 18/06/14, a les 12:02:19

Copyright © 2014  Ajuntament de Girona  |  Mapa del web  |  Contacte  |  Avís legal  |  arxiumunicipal@ajgirona.cat