Patrimoni cultural

Abans del s. XIX


1550

El 1550 Gerolamo Cardano aplica la lent biconvexa a una cambra obscura i n'obté una imatge més nítida i clara.

>> Veure vídeo Càmera obscura de tenda. Novetat!!

1559

Giovanni Battista della Porta publica Magiae Naturalis, on descriu amb precisió una cambra obscura.

Durant el segle XVII els espectacles del teatre d'ombres arriben a Europa occidental.

>> Veure vídeo Teatre d'ombres (sèrie La llum del cinema).

1646

El jesuïta alemany Athanasius Kircher publica l'obra Ars Magna Lucis et umbrae, on descriu experiments de projecció realitzats mitjançant miralls i lents.

1659

Primera descripció d'una llanterna màgica, en les notes del científic i astrònom holandès Christiaan Huygens.

>> Veure vídeo llanterna màgica.

>> Veure vídeo llanterna màgica 1 (sèrie La llum del cinema).

>> Veure vídeo llanterna màgica 2 (sèrie La llum del cinema).

>> Veure vídeo dibuixos anamòrfics 1 (sèrie La llum del cinema)

>> Veure vídeo dibuixos anamòrfics 2 (sèrie La llum del cinema)

1665

El danès Thomas Rasmussen Walgenstein és el primer que realitza projeccions públiques amb llanterna màgica

1700 - c. 1731

Primers espectacles de caixes d'òptica o Mondo Nuovo i inici de la producció massiva de vistes òptiques.

>> Veure vídeo Zograscopi (sèrie La llum del cinema).

1713

S. J. Rhaneus descriu la primera placa de vidre per a llanterna màgica amb mecanisme per donar moviment a la imatge projectada.

1725

Johann Heinrich Schulze demostra que el nitrat d'argent s'ennegreix quan s'exposa a la llum solar.

1788

L'anglès Robert Baker inaugura a Edimburg el panorama.

1798

El belga Étienne-Gaspard Robert, àlies Robertson, inicia a París els seus espectacles de llanterna màgica, anomenats Fantasmagories.

>> Veure vídeo Fantasmagories (sèrie La llum del cinema).