Dècada de 1800


1802

Thomas Wedgwood obté còpies no permanents de perfils d'objectes posant-los en contacte amb un full impregnat d'una solució de nitrat d'argent.