Ajuntament de Girona

4. Projecte de millora de la xarxa de sanejament "en baixa"
de la ciutat de Girona

FONS DE COHESIÓ: Programa operatiu Fons de Cohesió – FEDER

EIX: Medi ambient, entorn natural, recursos hídrics i prevenció de riscos.

TEMA PRIORITARI: Eliminació de vessaments d'aigües residuals al medi i substitució de col·lectors de sanejament deteriorats en la ciutat de Girona.

PLÀnol DE SITUACIÓ   ‌   IMATGES DE SEGUIMENT

OBJECTIUS

La superfície urbanitzada de Girona i els municipis veïns s’ha incrementat de forma notable en els últims anys. Malgrat això, els col·lectors principals que reben les aigües residuals i pluvials originades en totes aquestes zones segueixen essent els mateixos que fa 30 o 40 anys i que no es van dimensionar d’acord amb el creixement urbanístic realment executat.

Això ha provocat una sobrecàrrega d’aquests col·lectors ja en funcionament normal i que durant els episodis de pluja, per petits que siguin, es produeixen nombrosos vessaments d’aigües residuals als diferents cabdals del municipi, especialment en el més gran d’ells, el riu Ter, que al seu pas per la ciutat de Girona està proposat per a la propera ampliació de la Xarxa Natura 2000 degut a la presència d’espècies prioritàries per la Directiva Hàbitats.

Les actuacions proposades en aquest projecte van encaminades a solventar aquest problema mitjançant la millora de la xarxa de sanejament existent, substituïnt la xarxa de sanejament d´aigües pluvials en determinats trams, connectant a la xarxa de sanejament determinades fosses sèptiques existents, i ampliant trams de xarxa de sanejament i substituïnt elements drenants ; en un conjunt de 16 actuacions independents.

Número d´habitants beneficiats directes : 4.818 habitants.

COST DE LES Actuacions previstes en el projecte

 • Projecte de millora de la xarxa de sanejament "en baixa" de la ciutat de Girona: 712.477,80 €
 • Cost d'execució de l'obra (inclosa seguretat): 712.477,80 €

Actuacions previstes en el projecte:

 • 01. Connexió a la xarxa de sanejament del sector Torre Gironella
 • 02. Connexió a la xarxa de sanejament del carrer Alfons XII
 • 03. Connexió a la xarxa de sanejament del carrer Les Monges
 • 04. Remodelació de la xarxa de sanejament de la rambla Xavier Cugat
 • 05. Remodelació de la xarxa de sanejament del carrer Pujada Sant Martí
 • 06. Remodelació de la xarxa de sanejament del carrer Cartagena
 • 07. Remodelació de la xarxa de sanejament del carrer Les Mosques
 • 08. Remodelació de la xarxa de sanejament del carrer Bassegoda
 • 09. Remodelació de la xarxa de sanejament del carrer Cardenal Margarit
 • 10. Remodelació de la xarxa de drenatge del carrer Fort Roig
 • 11. Remodelació de la xarxa de drenatge del carrer Mare de Déu del Remei
 • 12. Remodelació de la xarxa de drenatge del carrer Mare de Déu dels Àngels
 • 14. Remodelació de la xarxa de drenatge del carrer Santa Eugènia
 • 15. Remodelació de la xarxa de drenatge del carrer Barcelona
 • 16. Remodelació de la xarxa de drenatge de la plaça Catalunya

Finançament del projecte

 • Dotació financera del projecte: 712.477,80 €
 • Cost subvencionable: 712.477,80 €
 • Contribució pública nacional o assimilable: 124.495,56 €
 • Contribució comunitària: 569.982,24 €
 • Taxa de cofinançament: 80 %

PREVISIÓ D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE

2008 2009 2010
Aprovació definitiva del projecte Octubre    
Adjudicació definitiva de la contractació   Agost  
Inici de l'execució   Setembre  
Final de l'execució     Febrer

INDICADORS DE REALITZACIÓ

Unitats Previst al
2010
Nº de projectes Uts 1
Xarxes de sanejament reformades o creades Km 2,74
Volum d'aigua tractada (capacitat màxima) m3/dia 55.231,20
© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat