Ajuntament de Girona

3. Projecte de millora del col·lector de sanejament del Riu Galligans des del Torrent del Calvafi fins al carrer Jaume Pons Martí

FONS DE COHESIÓ: Programa operatiu Fons de Cohesió – FEDER

EIX: Medi ambient, entorn natural, recursos hídrics i prevenció de riscos.

TEMA PRIORITARI: Eliminació de vessaments d'aigües residuals al medi i substitució de col·lectors de sanejament deteriorats en la ciutat de Girona.

PLÀnol DE SITUACIÓ   ‌   IMATGES DE SEGUIMENT

OBJECTIUS

La superfície urbanitzada de Girona i els municipis veïns s’ha incrementat de forma notable en els últims anys. Malgrat això, els col·lectors principals que reben les aigües residuals i pluvials originades en totes aquestes zones segueixen essent els mateixos que fa 30 o 40 anys i que no es van dimensionar d’acord amb el creixement urbanístic realment executat.

Això ha provocat una sobrecàrrega d’aquests col·lectors ja en funcionament normal i que durant els episodis de pluja, per petits que siguin, es produeixen nombrosos vessaments d’aigües residuals als diferents cabdals del municipi, especialment en el més gran d’ells, el riu Ter, que al seu pas per la ciutat de Girona està proposat per a la propera ampliació de la Xarxa Natura 2000 degut a la presència d’espècies prioritàries per la Directiva Hàbitats.

Les actuacions proposades en aquest projecte van encaminades a solventar aquest problema mitjançant la millora de les condicions d´estanqueïtat de l´antic col.lector del riu Galligans, encamisant una part del tram actual –de l´ordre del 50%- i substituïnta la resta.

Número d´habitants beneficiats directes : 300 habitants.

COST DE LES Actuacions previstes en el projecte

  • Projecte de millora del col·lector de sanejament del Riu Galligans des del Torrent del Calvafi fins al carrer Jaume Pons Martí: 736.389,76 €
  • Honoraris tècnics de delineació externa: 5.200,00 €
  • Cost d'execució de l'obra (inclosa seguretat): 731.189,76 €

Finançament del projecte

  • Dotació financera del projecte: 736.389,76 €
  • Cost subvencionable: 736.389,76 €
  • Contribució pública nacional o assimilable: 147.277,96 €
  • Contribució comunitària: 589.111,80 €
  • Taxa de cofinançament: 80 %

PREVISIÓ D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE

2009 2010
Aprovació definitiva del projecte Març  
Adjudicació definitiva de la contractació Setembre  
Inici de l'execució Octubre  
Final de l'execució   Febrer

INDICADORS DE REALITZACIÓ

Unitats Previst al
2010
Nº de projectes Uts 1
Xarxes de sanejament reformades o creades Km 8,56
Volum d'aigua tractada (capacitat màxima) m3/dia 84.672,00
© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat