Ajuntament de Girona

2. Substitució del col·lector de la Riera Bullidors, en el tram situat entre el carrer Mas Catofa i la carretera de Sant Gregori

FONS DE COHESIÓ: Programa operatiu Fons de Cohesió – FEDER

EIX: Medi ambient, entorn natural, recursos hídrics i prevenció de riscos.

TEMA PRIORITARI: Eliminació de vessaments d'aigües residuals al medi i substitució de col·lectors de sanejament deteriorats en la ciutat de Girona.

OBJECTIUS

La superfície urbanitzada de Girona i els municipis veïns s’ha incrementat de forma notable en els últims anys. Malgrat això, els col·lectors principals que reben les aigües residuals i pluvials originades en totes aquestes zones segueixen essent els mateixos que fa 30 o 40 anys i que no es van dimensionar d’acord amb el creixement urbanístic realment executat.

Això ha provocat una sobrecàrrega d’aquests col·lectors ja en funcionament normal i que durant els episodis de pluja, per petits que siguin, es produeixen nombrosos vessaments d’aigües residuals als diferents cabdals del municipi, especialment en el més gran d’ells, el riu Ter, que al seu pas per la ciutat de Girona està proposat per a la propera ampliació de la Xarxa Natura 2000 degut a la presència d’espècies prioritàries per la Directiva Hàbitats.

Les actuacions proposades en aquest projecte van encaminades a resoldre aquest problema mitjançant la substitució de l'antic col.lector de sanejament “en alta” de la Riera Bullidors per una nova conducció, adequada als nous cabdals i resolent els vessaments al medi actuals a través d'antics sobreixidors.

Número d´habitants beneficiats directes : 950 habitants.

COST DE LES Actuacions previstes en el projecte

  • Substitució del col·lector de la Riera Bullidors, en el tram situat entre el carrer Mas Catofa i la carretera de Sant Gregori: 1.711.588,90 €
  • Honoraris tècnics de redacció: 50.000,00 €
  • Honoraris tècnics de totografia externa: 4.129,60 €
  • Cost d'execució de l'obra (inclosa seguretat): 1.657.459,30 €

Finançament del projecte

  • Dotació financera del projecte: 1.711.588,90 €
  • Cost subvencionable: 1.711.588,90 €
  • Contribució pública nacional o assimilable: 342.317,80 €
  • Contribució comunitària: 1.369.271,10 €
  • Taxa de cofinançament: 80 %

PREVISIÓ D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE

2010 2011
Aprovació definitiva del projecte Març  
Adjudicació definitiva de la contractació Agost  
Inici de l'execució Setembre  
Final de l'execució   Març

INDICADORS DE REALITZACIÓ

Unitats Previst al
2010
Nº de projectes Uts 1
Xarxes de sanejament reformades o creades Km 1,03
Volum d'aigua tractada (capacitat màxima) m3/dia 39.225,60
© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat