Ajuntament de Girona

1. Construcció del tram del col·lector barrera situat entre l'avinguda Països Catalans i el carrer Costabona de Girona

FONS DE COHESIÓ: Programa operatiu Fons de Cohesió – FEDER

EIX: Medi ambient, entorn natural, recursos hídrics i prevenció de riscos.

TEMA PRIORITARI: Eliminació de vessaments d'aigües residuals al medi i substitució de col·lectors de sanejament deteriorats en la ciutat de Girona.

PLÀnol DE SITUACIÓ   ‌   IMATGES DE SEGUIMENT

OBJECTIUS

La superfície urbanitzada de Girona i els municipis veïns s’ha incrementat de forma notable en els últims anys. Malgrat això, els col·lectors principals que reben les aigües residuals i pluvials originades en totes aquestes zones segueixen essent els mateixos que fa 30 o 40 anys i que no es van dimensionar d’acord amb el creixement urbanístic realment executat.

Això ha provocat una sobrecàrrega d’aquests col·lectors ja en funcionament normal i que durant els episodis de pluja, per petits que siguin, es produeixen nombrosos vessaments d’aigües residuals als diferents cabdals del municipi, especialment en el més gran d’ells, el riu Ter, que al seu pas per la ciutat de Girona està proposat per a la propera ampliació de la Xarxa Natura 2000 degut a la presència d’espècies prioritàries per la Directiva Hàbitats.

Les actuacions proposades en aquest projecte van encaminades a solventar aquest problema mitjançant la implantació de la xarxa d’aigües pluvials, que descarregaria la xarxa de col·lectors d’aigües residuals augmentant la seva vida útil, permetent un tractament més eficaç de les aigües residuals en la depuradora i disminuït de forma dràstica els vessaments d’aigües residuals al medi durant els episodis de pluja.

Es projecta la construcció del primer tram d’un col·lector interceptor de les aportacions d’aigües residuals procedents dels sectors de ponent (Salt, Montfullà, ...).

Número d´habitants beneficiats directes : 10.000 habitants.

COST DE LES Actuacions previstes en el projecte

  • Construcció del tram del col·lector barrera situat entre l'avinguda Països Catalans i el carrer Costabona: 1.252.086,63 €
  • Honoraris tècnics de redacció: 10.858,14 €
  • Honoraris tècnics de direcció: 45.852,97 €
  • Cost d'execució de l'obra (inclosa seguretat): 1.195.375,52 €

Finançament del projecte

  • Dotació financera del projecte: 1.252.086,63 €
  • Cost subvencionable: 1.252.086,63 €
  • Contribució pública nacional o assimilable: 250.417,33 €
  • Contribució comunitària: 1.001.669,30 €
  • Taxxa de cofinançament: 80 %

PREVISIÓ D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE

2008 2009
Aprovació definitiva del projecte Maig  
Adjudicació definitiva de la contractació   Maig
Inici de l'execució   Juliol
Final de l'execució   Desembre

INDICADORS DE REALITZACIÓ

Unitats Previst al
2010
Nº de projectes Uts 1
Xarxes de sanejament reformades o creades Km 0,34
Volum d'aigua tractada (capacitat màxima) m3/dia 950.400,00
© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat