Ajuntament de Girona

Plànols

 Col·lector de sanejament del Riu Galligans 

Ortofotomapa de situació (pdf - 548 Kb)

Plànols (pdf - 43 Mb)

© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat