-
Ajuntament de Girona

Els Fons de Cohesió en l'actualitat

PERÍODE 2007-2013

El Fons de Cohesió té, en aquest període, una major integració en l’execució de totes les polítiques i accions dels Fons Estructurals, deixant enrere l’enfocament per projecte a favor d’un finançament per programa, simplificant la gestió.

La proposta del Reglament, conserva la condicionalitat de les intervencions del Fons de Cohesió: respecte als criteris de convergència econòmica, control de la despesa pública i aplicació de programes d’estabilitat. En allò relatiu a les xarxes transeuropees de transport, l’acció del Fons s’encamina especialment als projectes d’interès europeu.

L’elecció dels projectes que es cofinançaran en el marc del programa nacional respectant els objectius sectorials del Fons correspon a l’Estat membre. Aquesta mesura redueix considerablement el número de projectes que requereixen l’aprovació de la Comissió. Només en els casos de projectes de gran envergadura, es sol·licita l’acord de la Comissió.

Aquest enfocament implicarà una major responsabilitat de les autoritats de gestió en la selecció, l’avaluació, l’anàlisi, el seguiment, la gestió i la rapidesa de l’execució dels projectes amb la finalitat d’evitar la pèrdua dels ajuts.

Aquest gestió correspon a l´Estat Espanyol, mitjançant la “Dirección General de Fondos Comunitàrios” del Ministeri d´Economía i Hisenda amb la col·laboració dels ens beneficiaris, en aquest cas l’Ajuntament de Girona.

© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat