Ajuntament de Girona

Projectes

Voluntariat per la llengua amb famílies

Creació de parelles lingüístiques entre pares, mares, avis o àvies dins d'una mateixa escola per promoure l'ús de la llengua catalana.

Apropa Cultura

És l'oportunitat dels equipaments culturals d'àmbit públic, de sentir-se co-responsables de la millora de la societat i del seu paper clau en aquesta tasca de formació, desenvolupament personal i inclusió de la població en risc, i de sentir reconeguda la seva tasca.

Lectura fàcil

Les Biblioteques Municipals disposen de materials de lectura, audiovisuals i multimèdia per tal que puguin ser llegits i entesos per persones amb dificultats físiques, psíquiques o socials.

Web espais i equipaments

Es posa a la seva disposició un espai web on es pot trobar informació sobre els equipaments, tant públics com privats, de la ciutat.

Tastets educatius i culturals a la botiga al carrer

En el marc de la botiga al carrer, s'ofereixen activitats educatives i culturals adreçades a la ciutadania.

La Nit dels Museus

L'activitat pretén trencar el ritme de la ciutat durant una nit obrint els museus de la ciutat i realitzant una visita guiada adreçada a tota la ciutadania per tots els museus.

Espai educatiu i cultural a Girona TV

Girona TV es reserva un espai educatiu i cultural per a realitzar entrevistes a persones vinculades al món de l'educació a la ciutat.

El Rei Mides

Es crea un banc de recursos d'objectes residuals d'empreses per tal que qualsevol persona, entitat o institució pugui fer-ne ús per a desenvolupar activiats educatives.

Dia del xafarder

Durant un dia tots els establiments, equipaments, serveis, empreses, entitats, ONG... del barri tindran les portes obertes per tal que tota la població pugui conèixer com són per dins.

Xarxa social pels membres del PEC

Es crea una xarxa social privada per als membres de la comunitat del PEC de Girona com a eina de discussió i comunicació.

Fira de l'Aprenentatge

La Fira de l'Aprenentatge és una fira on totes les entitats de la ciutat que facin acció educativa podran donar a conèixer el que fan.

Web Aprendre al Llarg de la Vida

S'activa la pàgina web "Aprendre al llarg de la vida" vinculada a la web de l'Ajuntament de Girona on es pugui trobar tota l'oferta educativa de la ciutat.

© 2014 Ajuntament de Girona  |  Contacte  |  Accessibilitat