Ajuntament de Girona

Pla d'acció 2011-2012

Què és?

El Pla d'Acció 2011-2012 serà l'instrument que, un cop definides les línies estratègiques i seleccionats els 12 projectes que concreten accions per a cada objectiu, donarà continuïtat i vitalitat al PEC.

Contingut

El Pla d'Acció 2011-2012 preveu diverses accions que, paral·lelament, faran avançar la materialització del PEC:

  • Pla de treball dels 12 projectes.
  • Organització.
  • Manifest de compromís educatiu de la ciutat
    El grup assessor redactarà el Manifest de Compromís Educatiu de la Ciutat de Girona, document que reflectirà la base teòrica en què es fonamenta el PEC i el plantejament educatiu consensuat per al futur de la ciutat. Les entitats, institucions, col.lectius i associacions ciutadanes que desitgin compartir el mateix camí per arribar a aquest futur podran adherir-s'hi.
  • Banc de recursos. En procés d'elaboració.
© 2014 Ajuntament de Girona  |  Contacte  |  Accessibilitat