Ajuntament de Girona

Objectius generals

Els objectius del PEC són:

  • Aconseguir que l'educació sigui un focus de debat i actuació transversal en tots els àmbits del municipi.
  • Consensuar i proporcionar línies de treball educatiu a tota la ciutat tant a les polítiques educatives de l'administració pública, com a les diferents entitats i espais educatius.
  • Coordinar i estructurar els diferents àmbits, actuacions educatives, agents, recursos i espais educatius de la ciutat.
  • Col·laborar amb els centres educatius per afrontar, conjuntament amb els altres agents educatius de la ciutat, els reptes educatius de la societat actual.
  • Fer del PEC un projecte útil per a la ciutat de Girona en les seves dimensions política, tècnica i ciutadana.

Eixos que guiaran el procés del PEC

  1. Coresponsabilitat educativa, àmbit que inclou la responsabilitat de tots els ciutadans davant l'educació.
  2. Acompanyament educatiu 0-18, àmbit que inclou la funció educativa de la família, del centre educatiu i del seu entorn.
  3. Aprenentatge permanent, àmbit que inclou l'activitat educativa extensa (no escolar), per arribar a tots els moments, els espais i les situacions del cicle vital.
© 2014 Ajuntament de Girona  |  Contacte  |  Accessibilitat