Ajuntament de Girona

Línies estratègiques

Un cop finalitzat el procés del PEC de diagnosi i proposta, va sorgir el document on s'especifiquen les quatre línies estratègiques en educació que es prioritzen per la ciutat en els propers anys. Cada línia estratègica ha contat amb un grup de persones relacionades i/o interessades en la temàtica. Del treball fet per cada grup s'ha definit un pla de treball general del PEC pel període 2011-2012.

Les funcions que van desenvolupar les comissions de treball van ser:

  • Vetllar pel desenvolupament de les LE.
  • Acordar propostes específiques de la LE.
  • Valorar projectes existents o proposar accions noves que responguin als objectius de la LE i prioritzar-les.
  • Informar a la ciutadania de la seva tasca.
  • Difondre els valors del PEC.
  • Actuar d'agents motivadors dels diferents àmbits de representació.
  • Proposar un pla de treball de la línia estratègica pel període 2011-2012.

Línia estratègica 1

Ciutadania i valors

Millorem i enfortim la cohesió i inclusió socials

Objectiu 1: la diversitat cultural una oportunitat per millorar la convivència.

Objectiu 2: potenciar l'equitat i la igualtat.

Objectiu 3: potenciar el treball de diferents col·lectius i la seva interacció.

Composició

Línia estratègica 2

Espai i educació

Posem l'espai públic al servei de l'educació

Objectiu 1: difondre les potencialitats de l'espai públic per a l'educació.

Objectiu 2: potenciar l'ús de l'espai públic (carrers, places, parcs...) i l'organització d'activitats conjuntes en aquest espai.

Objectiu 3: potenciar l'accés als equipaments públics.

Composició

Línia estratègica 3

Innovació, creativitat i futur

Fem una educació que doni respostes als reptes de futur en una societat del coneixement

Objectiu 1: apostar per una educació que es desenvolupa a través dels entorns virtuals i les xarxes.

Objectiu 2: fer de la innovació i l'emprenedoria el motor de la renovació educativa i social.

Objectiu 3: millorar l'acompanyament en totes les etapes educatives per potenciar el vincle entre estudis i entorn.

Composició

Línia estratègica 4

Treball en xarxa i comunicació

Millorem i potenciem el treball en xarxa entre els agents educatius i repensem com informem i com ens comuniquem

Objectiu 1: millorar els espais de treball conjunt existents i valora la necessitat de crear-ne de nous.

Objectiu 2: coordinar l'oferta educativa a la ciutat.

Objectiu 3: potenciar la participació i coresponsabilitat dels agents educatius en els diferents espais de treball.

Objectiu 4: fomentar el coneixement i la implicació en el Projecte Educatiu de Ciutat de Girona.

Composició
© 2014 Ajuntament de Girona  |  Contacte  |  Accessibilitat