Ajuntament de Girona

Què és el Projecte Educatiu de Ciutat

Un Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) és una eina de planificació que ha de servir per definir, amb la participació de la ciutadania, les línies prioritàries de l'educació en un territori entenent aquesta com un procés d'aprenentatge al llarg de la vida.

Girona va signar la Carta de Ciutats educadores el mes de novembre de 1990 i, amb aquesta acció, va optar per entendre l'educació com un procés integral que ha d'implicar a tota la ciutadania en qualsevol lloc o en qualsevol moment del seu cicle vital.

L'educació va més enllà de l'escola i s'entén que qualsevol ciutadà o ciutadana està permanentment en disposició de donar i rebre impulsos educatius.

© 2014 Ajuntament de Girona  |  Contacte  |  Accessibilitat