UMAT, Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial
Ajuntament de Girona
L'Observatori - UMAT, Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial

Us trobeu a:   L'Observatori  »  Dades  »  Indicadors  »  Anuals

Indicadors anuals : Evolució de la població (2000-2012)

[ ]

Nombre d'habitants segons el padró municipal d'habitants

Veure la gràfica

Descarregar dades 201220112010200920082007 »
Municipi de Girona9752097.10896.60596.50494.48492.568
Increment municipi Girona (%)**0,420,520,102,142,072,98

Càlcul: **Es calcula l'increment respecte la dada anterior disponible  
Font: Generalitat de Catalunya. Idescat i Ajuntament de Girona. Padró Municipal d'habitants continu a 1 de gener de l'any corresponent