UMAT, Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial
Ajuntament de Girona
L'Observatori - UMAT, Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial

Us trobeu a:   L'Observatori  »  Dades  »  Indicadors  »  Anuals

Indicadors anuals : Resum de despeses del pressupost per article

[ ]

Descarregar dades 20102009 »
 Nombre%Nombre%
Òrgans de govern946.6170,97- -- -
Personal eventual51.7380,05- -- -
Personal funcionari6.846.8146,98- -- -
Personal laboral16.868.36117,20- -- -
Prestacions socials8.722.8398,89- -- -
Lloguers220.7000,23- -- -
Reparacions - manteniments i conservació4.830.2074,92- -- -
Materials - subministraments i altres33.005.09533,65- -- -
Dietes13.8000,01- -- -
Interessos préstecs interior1.490.0001,52- -- -
Organismes autònoms578.7000,59- -- -
Empreses1.330.0001,36- -- -
Entitats locals578.2540,59- -- -
Entitats no lucratives2.611.2982,66- -- -
Inversió infraestructures i béns ús general5.985.0006,10- -- -
Inversions patrimonials1.910.0001,95- -- -
Amortització préstecs interior7.390.0007,53- -- -
Total98.084.555100,00- -- -

Font: Ajuntament de Girona