UMAT, Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial
Ajuntament de Girona
L'Observatori - UMAT, Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial

Us trobeu a:   L'Observatori  »  Dades  »  Indicadors  »  Anuals

Indicadors anuals : Resum de despeses del pressupost liquidat per capítols

[ ]

Descarregar dades 20112010 »
 Nombre%Nombre%
Despeses personal42.138.503,2435,4039.241.50039,70
Despeses béns corrents i serveis44.646.770,0337,5138.276.47538,73
Despeses financeres1.021.063,860,861.490.0001,51
Transferències corrents6.667.637,875,604.543.5524,60
Inversions reals19.156.716,6016,097.895.0007,99
Passius financers4.970.902,254,187.390.0007,48
Total119.023.121,75100,0098.836.527100,00

Font: Ajuntament de Girona