UMAT, Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial
Ajuntament de Girona
L'Observatori - UMAT, Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial

Us trobeu a:   L'Observatori  »  Dades  »  Indicadors  »  Anuals

Indicadors anuals : Resum de despeses del pressupost liquidat per capítols

[ ]

Descarregar dades 20132012 »
 Import%Import%
Despeses personal39.411.062,1037,4039.184.842,9837,95
Despeses béns corrents i serveis43.425.214,8741,2144.224.922,7242,83
Despeses financeres738.550,760,70830.295,610,80
Transferències corrents7.824.445,787,426.050.049,285,86
Fons de contingència17.449,920,02--
Inversions reals7.552.542,077,178.221.196,087,96
Actius financers497.020,730,4789.180,000,09
Passius financers5.916.003,125,614.645.697,904,50
Total105.382.289,35100,00103.246.184,57100,00

Font: Ajuntament de Girona. Memòria del compte General


© 2016 Ajuntament de Girona  |  Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial - Pl. del Vi, 1 - 17004 GIRONA - Tel. 972 419 417