UMAT, Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial
Ajuntament de Girona
L'Observatori - UMAT, Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial

Us trobeu a:   L'Observatori  »  Dades  »  Indicadors  »  Anuals

Indicadors anuals : Resum dels ingressos del pressupost liquidat per capítols

[ ]

Total d'ingressos municipals

Descarregar dades 20142013 »
 Import%Import%
Impostos directes46224070,1639,3646.311.066,6940,79
Impostos indirectes3156301,212,693.082.145,372,71
Taxes i altres ingressos26992032,5222,9828.109.784,0524,76
Transferències corrents28134990,1523,9626.772.931,9923,58
Ingressos patrimonials5904600,445,033.127.360,402,75
Aliniació d'inversions reals699465,570,6054.048,570,05
Transferències de capital816212,160,69576.311,460,51
Actius financers1170280,10497.020,730,44
Passius financers54000004,605.000.000,004,40
Total d'ingressos117444700,21100,00113.530.669,26100,00

Font: Ajuntament de Girona. Memòria del Compte General


© 2016 Ajuntament de Girona  |  Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial - Pl. del Vi, 1 - 17004 GIRONA - Tel. 972 419 417