UMAT, Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial
Ajuntament de Girona
L'Observatori - UMAT, Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial

Us trobeu a:   L'Observatori  »  Dades  »  Indicadors  »  Anuals

Indicadors anuals : Resum dels ingressos del pressupost liquidat per capítols

[ ]

Total d'ingressos municipals

Descarregar dades 20132012 »
 - -- -
Impostos directes46.311.066,6940,7945.575.718,3141,31
Impostos indirectes3.082.145,372,713.418.063,603,10
Taxes i altres ingressos28.109.784,0524,7628.504.541,2125,84
Transferències corrents26.772.931,9923,5824.841.188,2522,52
Ingressos patrimonials3.127.360,402,752.672.896,492,42
Aliniació d'inversions reals54.048,570,050,000,00
Transferències de capital576.311,460,511.216.559,831,10
Actius financers497.020,730,4489.180,000,08
Passius financers5.000.000,004,404.000.000,003,63
Total d'ingressos113.530.669,26100,00110.318.147,69100,00

Font: Ajuntament de Girona. Memòria del Compte General


© 2015 Ajuntament de Girona  |  Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial - Pl. del Vi, 1 - 17004 GIRONA - Tel. 972 419 417