UMAT, Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial
Ajuntament de Girona
L'Observatori - UMAT, Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial

Us trobeu a:   L'Observatori  »  Dades  »  Indicadors  »  Anuals

Indicadors anuals : Resum dels ingressos del pressupost liquidat per capítols

[ ]

Total d'ingressos municipals

Descarregar dades 20112006 »
 - -- -
Impostos directes43.348.658,9538,09333.874,72282.588,87
Impostos indirectes3.987.737,853,501.890.178,751.367.686,84
Taxes i altres ingressos29.146.482,3125,612.224.053,471.650.275,71
Transferències corrents27.759.470,3224,39- -- -
Ingressos patrimonials2.816.429,292,47- -- -
Aliniació d'inversions reals0,000,00- -- -
Transferències de capital1.207.141,641,06- -- -
Actius financers458.676,390,40- -- -
Passius financers5.074.788,204,46- -- -
Total d'ingressos113.799.384,95100,00- -- -

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Gestió Tributària