UMAT, Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial
Ajuntament de Girona
L'Observatori - UMAT, Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial

Us trobeu a:   L'Observatori  »  Dades  »  Indicadors  »  Anuals

Indicadors anuals : Endeutament relatiu

[ ]

Descarregar dades 20112012
Endeutament financer0,370,40
Deute viu operacions endeutament 31/1255.004.883,6454.567.394,53
Pressupost total149.308.276,80137.371.852,81

Càlcul: Deute viu operacions endeutament a 31/12 / Pressupost total  
Font: Ajuntament de girona. Pressupostos Municipals