UMAT, Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial
Ajuntament de Girona
L'Observatori - UMAT, Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial

Us trobeu a:   L'Observatori  »  Dades  »  Indicadors  »  Anuals

Indicadors anuals : Termini mig de cobrament

[ ]

Descarregar dades 20112012
Termini mig de cobrament15,2%14,1%
Pendent cobrament a 31/12 cap I a III11.660.968,1210.948.221,13
Drets reconeguts nets cap I a III76.482.879,1177.498.323,12

Càlcul: Pendent cobrament a 31/12 cap I a III / Obligacions reconegudes netes cap I a III  
Font: Ajuntament de girona. Pressupostos Municipals