UMAT, Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial
Ajuntament de Girona
L'Observatori - UMAT, Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial

Us trobeu a:   L'Observatori  »  Dades  »  Indicadors  »  Anuals

Indicadors anuals : Termini mig de cobrament

[ ]

Descarregar dades 201320122011
Termini mig de cobrament49,5251,5655,65
Pendent cobrament a 31/12 cap I a III10.455.207,5510.948.221,1311.660.968,12
Drets reconeguts nets cap I a III77.061.004,9477.498.323,1276.482.879,11

Càlcul: Pendent cobrament a 31/12 cap I a III / Obligacions reconegudes netes cap I a III *356  
Font: Ajuntament de girona. Pressupostos Municipals