UMAT, Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial
Ajuntament de Girona
L'Observatori - UMAT, Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial

Us trobeu a:   L'Observatori  »  Dades  »  Indicadors  »  Anuals

Indicadors anuals : Ingressos fiscals per habitant

[ ]

Descarregar dades 20112012
Ingressos fiscals per habitant681,63689,18
Drets reconeguts nets tributaris (€)65.929.043,0366.986.609,05
Nombre d'Habitants96.72297.198

Càlcul: Drets reconeguts nets tributaris / Nombre d'habitants  
Font: Ajuntament de girona. Pressupostos Municipals