UMAT, Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial
Ajuntament de Girona
L'Observatori - UMAT, Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial

Us trobeu a:   L'Observatori  »  Dades  »  Indicadors  »  Anuals

Indicadors anuals : Autonomia fiscal

[ ]

Descarregar dades 20112012
Autonomia fiscal57,9360,72
Drets reconeguts nets tributaris (€)65.929.043,0366.986.609,05
Drets reconeguts nets totals (€)113.799.384,95110.318.147,69

Càlcul: (Drets reconeguts nets tributaris / drets reconeguts nets totals) * 100  
Font: Ajuntament de girona. Pressupostos Municipals