UMAT, Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial
Ajuntament de Girona
L'Observatori - UMAT, Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial

Us trobeu a:   L'Observatori  »  Dades  »  Indicadors  »  Anuals

Indicadors anuals : Superàvit (o dèficit ) per habitant

[ ]

Despesa pública per habitant en Euros

Descarregar dades 20112012
Superàvit per habitant107,66129,56
Resultat pressupostari ajustat (€)10.413.495,1712.593.043,88
Nombre d'Habitants96.72297.198

Càlcul: Resultat pressupostari ajustat / Nombre d'habitants  
Font: Ajuntament de girona. Pressupostos Municipals