UMAT, Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial
Ajuntament de Girona
L'Observatori - UMAT, Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial

Us trobeu a:   L'Observatori  »  Dades  »  Indicadors  »  Anuals

Indicadors anuals : Longitud de la xarxa viària segons jerarquies

[ ]

Longitud de la xarxa viària segons jerarquia (en km)

Descarregar dades 2011*2010
Autopista, Nacional - variant i enllaços19,6220,97
Comarcals, locals i vies bàsiques ciutat48,9952,19
Carrers principals - xarxa local37,8837,78
Carrers secundaris - xarxa veïnal176,81175,96
Xarxa camins - asfaltats20,1320,13
Xarxa camins - pistes forestals principals18,1529,13
Xarxa camins - camins secundaris157,59156,42

Càlcul: * La variació a la baixa respecte 2010 pot respondre a una revisió del límit del terme municipal aprovada el 2011  
Font: Ajuntament de Girona. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial