UMAT, Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial
Ajuntament de Girona
L'Observatori - UMAT, Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial

Us trobeu a:   L'Observatori  »  Dades  »  Indicadors  »  Anuals

Indicadors anuals : Habitatges construïts de nova planta

[ ]

Nombre d'habitatges construïts de nova planta

Descarregar dades 201220112010200920082007 »
Iniciats. Qualificacions provisionals protecció oficial promoció priv. D.G.A.H000193100118,00
Iniciats. Projectes visats col·legi aparelladors16745142319280876,00
Acabats. Qualificacions definitives protecció oficial promoció priv. D.G.A.H.13570991571090,00
Acabats. Cèdules habitabilitat habitatges lliures D.G.A.H.1691975145967201.059,00
Acabats. Certificats finals d'obra col·legi aparelladors337654596628731.017,00

Font: Generalitat de Catalunya. Idescat