UMAT, Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial
Ajuntament de Girona
L'Observatori - UMAT, Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial

Us trobeu a:   L'Observatori  »  Dades

Dades

Indicadors

Conjunt de sèries de dades estadístiques bàsiques que descriuen l'estat actual de la ciutat i permeten avaluar-ne les tendències. S'estructuren de manera temàtica d'acord amb els principals àmbits d'anàlisi territorial i sòcio-econòmic, i s'ofereixen recollides anualment o mensualment.

Consultar indicadors

Girona en xifres

Fitxa resum que presenta una selecció dels principals indicadors i que permet accedir a les dades estadístiques bàsiques del municipi. Inclou aspectes demogràfics, mediambientals, laborals i econòmics.

Consultar fitxa de Girona

Estudis

Publicació d'estudis monogràfics elaborats per les diverses àrees de l'Ajuntament sobre aspectes d'interès concrets, alguns dels quals s'elaboren sistemàticament cada any. Es presenten agrupats per anys.

Consultar estudis

Cartografia

Publicació de totes aquelles dades estadístiques susceptibles de situar territorialment el municipi, d'acord amb les diferents delimitacions territorials vigents (barris, sectors, seccions censals, illes censals, etc.)

Consultar cartografia

© 2016 Ajuntament de Girona  |  Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial - Pl. del Vi, 1 - 17004 GIRONA - Tel. 972 419 417