Ajuntament de Girona
Sol·licitud d'ocupació de la Devesa

Pla de prevenció d'incendis forestals de Girona

L'any 2004 l'Agrupació de Defensa Forestal de Girona (ADF de Girona) va redactar un pla de prevenció d'incendis forestals del municipi, que el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya va aprovar el 14 d'octubre del mateix any.

L'esmentat Pla de prevenció estableix trams de la xarxa viària i àmbits on es considera necessari actuar, i els classifica en tres nivells de prioritat. Les actuacions se centren en el sector est del municipi, corresponent al massís de les Gavarres. Així doncs:

En funció de la zona, l'actuació prevista consisteix en una aclarida de la massa arbòria, la creació d'una franja de defensa, l'eliminació de sotabosc, l'esporga en alçada dels arbres, la verificació dels hidrants, la construcció de noves basses i el condicionament de les que ja hi ha, l'obertura de nous camins i l'arranjament dels existents (inclosos la senyalització pel que fa a incendis, els eixamplaments i els condicionaments, entre d'altres).

Mapa planificació: pre-extinció (infraestructura bàsica)
Mapa planificació: prevenció (actuacions en la vegetació)

Per a més informació sobre el Pla de prevenció d'incendis forestals de Girona contacteu amb l'Àrea de Medi Natural al 972 010 224.

© 2019 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat