Ajuntament de Girona
Sol·licitud d'ocupació de la Devesa

Normativa sobre prevenció d'incendis forestals

Decret 63/1988, de 28 de març
pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.

Decret 378/1986, de 18 de desembre
sobre establiment de plans de prevenció d'incendis en els espais naturals de protecció especial

Decret 64/1995, de 7 de març
pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.

Decret 268/1996, de 23 de juliol
pel qual s'estableixen mesures de tallada periòdica i selectiva de vegetació en la zona d'influència de les línies aèries de conducció elèctrica per a la prevenció d'incendis forestals i la seguretat de les instal·lacions.

Decret 130/1998, de 12 de maig
pel qual s'estableixen les mesures de prevenció d'incendis forestals en les àrees d'influència de les carreteres.

Decret 46/1999, de 23 de febrer
d'ampliació del termini per adoptar mesures de prevenció d'incendis forestals.

Ordre MAB/0028/2002, de 31 de gener
sobre mesures extraordinàries per a la prevenció d'incendis forestals.

Llei 5/2003, de 22 d'abril
de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer
sobre desplegament de les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de prevenció d'incendis forestals.

Decret 14/2005, d'1 de febrer
pel qual s'avança l'aplicació de les mesures de prevenció d'incendis forestals.

Decret 123/2005, de 14 de juny
de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

Ordre MAH/360/2005, de 5 d'agost
sobre mesures urgents per a la prevenció d'incendis forestals.

© 2019 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat