Ajuntament de Girona
Sol·licitud d'ocupació de la Devesa

Mesures de prevenció

La prevenció és, sens dubte, la millor manera d'actuar contra els incendis forestals. En aquest sentit, les mesures s'estableixen en tots els nivells: des del bosc en conjunt, mitjançant, entre d'altres, la creació de franges tallafocs, fins als masos aïllats, mantenint-ne net l'entorn.

Mesures d'autoprotecció de masos

Els propietaris dels masos aïllats ubicats en zones forestals han de tenir en compte un seguit de mesures per tal de prevenir els incendis forestals en el seu àmbit, o bé minimitzar-ne l'efecte en cas de produir-se.

Accessibilitat i evacuació segures

Reducció de la biomassa combustible

Prevenció de la minimització dels efectes d'una emergència

Guies d'autoprotecció en incendis forestals:

Preparació de la propietat
La consciència del risc
Viure un incendi forestal
© 2019 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat