Ajuntament de Girona
Sol·licitud d'ocupació de la Devesa

Sol·licitud per fer foc

Girona és un municipi considerat d'alt risc d'incendi forestal segons el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen les mesures de prevenció d'incendis forestals. L'autorització i condicions per encendre foc varia segons l'època de l'any.

Del 16 d'octubre al 14 de març

Cal fer una sol·licitud per escrit a l'Ajuntament de Girona, segons el model normalitzat.

En el moment de registrar la sol·licitud es fa lliurament d'un document a la persona interessada sobre les condicions que ha de respectar a l'hora d'encendre foc.

Sol·licitud per fer foc

Del 15 de març al 15 d'octubre

Resta prohibit encendre foc als terrenys forestals i a la franja de 500 metres que els envolta per qualsevol activitat, sigui quina sigui la seva finalitat. Aquesta prohibició afecta tot el municipi de Girona.

Pel que fa a les fogueres de Sant Joan i de Sant Pere cal sol·licitar permís explícitament a l'Ajuntament.

En altres casos especials el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya podrà concedir autoritzacions que s'hauran de sol·licitar a través de les oficines comarcals del mateix Departament, amb el model de sol·licitud normalitzat següent:

Sol·licitud de la Generalitat

Adreces i telèfons d'interès

© 2017 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat